องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


โครงการศึกษาดูงานธนาคารนัำใต้ดิน(GROUNDWATR BANK)


วันที่ 7 พ.ย.2561 นายวันชัย ศรีวิชาฐา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม หัวหน้าทีมวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องรับคณะศึกษาดูงาน บรรยายสรุป ธนาคารน้ำใต้ดิน
วิทยากร นายโกวิทย์ ดอกไม้วิทยากร ให้ความรู้ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วตำบลคลองขาม
ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสนธุ์ นำคณะโดย นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำทีมผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารขามเก่า อำเภอน้ำยื่น จังหวัดอุบลราชธานี ต้นแบบสำนักงานใหญ่ธนาคารน้ำใต้ดินแห่งประเทศไทยตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ธนาคารน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดิน ขอขอบคุณ นายสหฤนนท์ ภูนาเหนือ ท้องถิ่นอำเภอยางตลาด ขอขอบคุณนายสำเนียง หวังเจริญ รักษาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มา ณ โอกาสนี้ที่ได้นำนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขยายผลสู้จังหวัดกาฬสินธุ์
2019-11-06
2019-07-31
2019-07-28
2019-07-28
2019-07-04
2019-06-03
2019-04-30
2019-04-23
2018-12-19
2018-11-21