องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน " โคกศรี เกมส์"


วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 นายวิทยา บุญตาโลก พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 2 " โคกศรี เกมส์"ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกศรี ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์โดยท่านนายกวิทยา บุญตาโลกเป็นประธานในพิธี
2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30