องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

กองสาธารณสุข ฯ
 
นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวมณฑารัตน์  ภูตลาดขาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสุพรรณิกา ละม้าย   นายดาม  พละดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมัย  ภูมะ นายศราวุธ  คำตุ่น นายสัมฤทธิ์  ภูนี
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ
 นายบุญสรวง  ภูยางสิม นายประสิทธิ์  ภูชะหาร นายชูศักดิ์  ภูงามเขียว
 พนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถดูดสิ่งปฎิกูล
 

  นายปัญญา ไชยเศรษ

  คนงานประจำรถขยะ