องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ประวัติและความเป็นมา
 


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

 


         พ.ศ.2539 สภาตำบลคลองขามได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  โดยมี นายสิงห์  ภูชะหาร  ตำแหน่งกำนัน ตำบลคลองขาม  เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง  และได้หมดวาระใน  พ.ศ.2543
         พ.ศ.2543 โดยมี นางชมเชย   จำปารัตน์   เป็นนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  
         พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2552  นายวิทยา  บุญตาโลก   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
         พ.ศ.2552 ถึง ปัจจุบัน  นายทองคำ  ศุภอุดร   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตั้งที่ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกสี  หมู่ที่18
        พ.ศ.