องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สภาพทางสังคม
 

ทางด้านสังคม

ประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 โดยในตำบลคลองขาม
                           -  มีวัด จำนวน
10 แห่ง

           - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี,โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ และโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะนิยมไปเรียนที่อำเภอยางตลาด และในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์        

           - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง
                           - สถานีอนามัย
2 แห่ง

           - หน่วยบริการประชาชน 1 แห่ง